Jaarverslag 2015

2015 heeft onze samenleving getekend. Gewelddadige conflicten en spanningen wereldwijd misten hun impact niet, ook bij ons. Terwijl we de redactie van het jaarverslag afrondden, beleefde België de naweeën van de aanslagen op de luchthaven van Zaventem en het metrostation Maalbeek in Brussel.

De afstand tussen verschillende bevolkingsgroepen lijkt toe te nemen. Op verschillende maatschappelijke domeinen worden de relaties op scherp gesteld. We worden geconfronteerd met fundamentele vragen over waarden en normen, over vrijheid en verantwoordelijkheid, en ultiem: over de mogelijkheid om harmonieus samen te leven.

Het jaarverslag probeert op die en andere vragen mee een antwoord te formuleren. Het vat aan met een overzicht van de markante gebeurtenissen waarbij Unia in 2015 sterk betrokken was. Daarbij gaat bijzondere aandacht naar het verhitte klimaat waarin we terechtkwamen na de aanslagen in Parijs van 13 november; naar de implementatie van het M-decreet in het Vlaamse onderwijs; naar het tweede rapport van de ‘Socio-economische Monitoring’, dat aantoont dat je origine je positie op de arbeidsmarkt blijft bepalen; naar de evaluatie van de antidiscriminatiewetgeving; naar het (ontbrekende) wettelijk kader voor neutraliteitsvragen; en naar de registratie van en informatiestroom over haatmisdrijven.

In hoofdstuk 2 stellen we beknopt de belangrijkste cijfers voor over de dossiers en meldingen bij Unia in 2015. Hoofdstuk 3 analyseert de dossiers per maatschappelijk domein (goederen en diensten, media, werk, onderwijs …) en hoofdstuk 4 belicht ze per discriminatiegrond (de raciale criteria, handicap, geloof, seksuele oriëntatie, leeftijd, vermogen …).

Hoe Unia sinds de interfederalisering actief is op het federale niveau, op dat van de deelstaten en het lokale, omschrijven we in hoofdstuk 5. Naar goede gewoonte sluiten we het jaarverslag af, in hoofdstuk 6, met een blik op de toekomst.