Wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van bepaalde vormen van discriminatie

10 mei 2007
Actiedomein: Alle domeinen
Discriminatiegrond: Alle gronden
Bevoegdheidsniveau: Federaal

(BS 30.V.2007)

Gewijzigd bij wet dd. 30 december 2009 (BS 31.XII.2009) en bij wet van 17 augustus 2013 (BS 5.III.2014).

Downloads