Medewerk.st.er dienst Begeleiding en Training (m/v/x)

Referentie: AB 2017 06 NL
Organisatie: UNIA
Tijdsregeling: 100%
Solliciteer vóór: 30 juni 2017

In perspectief

De dienst Begeleiding en Training van Unia ondersteunt bedrijven, overheidsdiensten, organisaties of sectoren rond diversiteit en non-discriminatie. Het aanbod van trainingen en begeleidingstrajecten wordt op maat uitgewerkt en vertrekt steeds vanuit de specifieke realiteit en context. Vanuit zijn opdrachten kan de dienst Begeleiding en Training transversale projecten van Unia initiëren en/of mee ondersteunen.

Functiedoel

 • Ontwikkelen en uitwerken van trainingen en pedagogische tools op maat.
 • Ontwikkelen en uitwerken van veranderingstrajecten.
 • Training geven met betrekking tot de thema’s waarvoor Unia bevoegd is.
 • Begeleiden van veranderingstrajecten rond discriminatie en diversiteit binnen bedrijven, overheidsinstellingen en organisaties.
 • Verslagen opstellen over de gevoerde acties en er eventuele adviezen en aanbevelingen uit afleiden.

Plaats in de organisatie

De medewerker werkt onder supervisie van het diensthoofd en in teamverband met de andere (Nederlandstalige en Franstalige) medewerkers van de dienst Begeleiding en Training.

Opdrachten

 • Het geven van trainingen en het begeleiden van veranderingstrajecten met betrekking tot de thema’s waarvoor Unia bevoegd is.
 • Het ontwikkelen en uitwerken van trainingsplannen en pedagogische tools.
 • Het uitbrengen van verslag over deze trainingen en interventies en er eventuele adviezen en aanbevelingen uit afleiden.
 • De evaluatie en administratieve afhandeling verzorgen van de training of het begeleidingstraject.
 • Kennis van de antidiscriminatiewetgeving en de specificiteit van de opdrachten van Unia op peil houden.
 • Het opvolgen van de actualiteit in verband met de behandelde thema’s en het ontwikkelen van een globale visie op de uitdagingen in deze materie.
 • Het opvolgen van specifieke projecten van Unia die verband houden met de acties van de dienst Begeleiding en Training.
 • Het vertegenwoordigen van Unia in het algemeen en de dienst Begeleiding en Training in het bijzonder.
 • Het onderhouden van contacten met trainers, opleidingsverantwoordelijken en andere stakeholders.
 • Het ontwikkelen en onderhouden van samenwerkingsverbanden met de verschillende diensten van Unia bij het uitvoeren van de opdrachten van de dienst Begeleiding en Training.
 • Het meewerken aan de permanente hernieuwing van opdrachten, aanbod en visie van de dienst Begeleiding en Training.

Profiel en vereiste competenties

Master humane wetenschappen of gelijkwaardig door ervaring

 • Je hebt minimaal 3 jaar ervaring in het geven van training en opleiding aan groepen.
 • Pedagogische projecten voor volwassenen hebben voor jou geen geheimen en je haalt inspiratie en energie uit het werken met groepen.
 • Je hebt een zekere ervaring met het begeleiden van veranderingsprocessen.
 • Je hebt kennis en affiniteit met de thema’s diversiteit en discriminatie in verschillende maatschappelijke domeinen.
 • Specifieke kennis en ervaring in het domein 'Politie' heb je als eventuele troef op zak.
 • Je beheerst de courante informaticatoepassingen goed.
 • Je bent communicatief vaardig (zowel mondeling als schriftelijk).
 • Je kan zowel autonoom als in team werken.
 • Je bent creatief ingesteld en neemt vlot initiatief.
 • Je bezit goede redactionele vaardigheden en hebt zin voor synthese.
 • Je kan je werk goed organiseren en inplannen.
 • Je beheerst het Nederlands perfect en hebt een zeer goede operationele kennis van het Frans.

Contract

Contract onbepaalde duur:

 • contract 100% (38 uur/week);
 • uurregeling: in overleg;
 • loon: volgens klasse 7 (barema’s Unia). Ter indicatie: de bruto maandwedde bij een tewerkstelling van 100% (barema’s april 2017) bedraagt voor 0 jaar anciënniteit: € 2887 - 5 jaar anciënniteit: € 3266 - 10 jaar anciënniteit: € 3641 - 15 jaar anciënniteit: € 4020 - 20 jaar anciënniteit: € 4310  - 25 jaar anciënniteit (= het maximum): € 4485; nuttige ervaring wordt gevaloriseerd als anciënniteit;
 • vakantiegeld tegen 92% van het maandloon; eindejaarspremie volgens het systeem van de federale openbare sector;
 • maaltijdcheques;
 • pensioenplan;
 • volledige terugbetaling vervoerskosten van het woon-werkverkeer met het openbaar vervoer.

Hoe je kandidatuur indienen?

Het indienen van je kandidatuur kan uitsluitend via het invullen van het standaard formulier op onze website en moet ons bereiken uiterlijk op 30/06/2017 (17u).

 • bij voorkeur per mail naar vacature@unia.be;
 • per post naar: Unia, dienst Personeel, t.a.v. Sophie Lambert; Koningsstraat 138, 1000 Brussel.

Referentie : AB 2017 06 NL

Procedure:

 • indienen van de kandidaturen
 • selectie op basis van de ingediende kandidaturen (De selectiecommissie zal alle kandidaturen bestuderen. Alleen de kandidaat (kandidaten) die het beste aan de eisen van de functie voldoet (voldoen), wordt (worden) voor de test(en) uitgenodigd).
 • schriftelijke test – selectie
 • mondelinge test – selectie
 • indiensttreding

 
Voor meer informatie:

 • over het arbeidscontract en de -voorwaarden: Sophie Lambert  Personeelsdienst – sophie.lambert@unia.be tel. 02/212 31 13.
 • over de inhoud van de functie: Didier Boone, diensthoofd Dienst AB, Didier.Boone@unia.be tel. 02/212 30 50.  

Downloads