Medewerk-st-er dienst Beleid & Samenleving (m/v/x)

Referentie: Bepol VL 2017 06 NL
Organisatie: UNIA
Tijdsregeling: 100%
Solliciteer vóór: 6 juli 2017

Ons personeelsbeleid baseren we op diversiteit en gelijke kansen. Wij selecteren de kandidaten op basis van hun kwaliteiten, ongeacht hun leeftijd, geslacht, herkomst, overtuiging, handicap, nationaliteit enz.

OVER DE ORGANISATIE, DE DIENST EN DE FUNCTIE

Unia zet zich in voor gelijke kansen en de bestrijding van racisme en discriminatie in onze samenleving.

Unia heeft de wettelijke opdracht om onafhankelijke adviezen en aanbevelingen te richten tot de overheden ter verbetering van het beleid en de wetgeving op het vlak van de bestrijding van discriminaties, de promotie van diversiteit en de fundamentele rechten van personen met een handicap. 

De beleidsmedewerk-st-er ‘Vlaanderen’ werkt bij de Dienst Beleid en Samenleving, een team van 10 mensen.  

Je legt je vooral toe op de volgende thema’s  :

 • onderwijs en kinderrechten
 • gezondheidszorg - care
 • pers & media

Je versterkt mee de productie, de opvolging en de impact van studies, interventies en aanbevelingen in Vlaanderen.

Daarnaast bestaat een belangrijke deel van de functie uit het deelnemen en aanwezig zijn als stakeholder in commissies en organen die werken aan het beleid van bovengenoemde thema’s.

PLAATS BINNEN DE ORGANISATIE

Je rapporteert aan het diensthoofd. Je werkt nauw samen met alle medewerkers van de dienst, met medewerkers van andere diensten van Unia (volgens de opdrachten), en met partnerinstellingen en –organisaties.

OPDRACHTEN

Je werkt voornamelijk rond de punten 'onderwijs & kinderrechten', 'gezondheidszorg-care', en 'pers & media'.

In overleg met het diensthoofd kunnen opdrachten uitgebreid, aangepast en verdeeld worden, rekening houdend met de actualiteit en de noden van de dienst.

1. Je volgt het beleid rond de hierboven opgesomde thema’s in Vlaanderen op.

 • Je gaat na welke beleidskeuzes op til staan.
 • Je volgt de debatten, projecten, oriëntaties en acties van de overheden en van de politieke en sociale actoren in Vlaanderen.
 • Je vertegenwoordigt Unia bij de instanties die te maken hebben met de bevoegdheden van Unia.
 • Je werkt een netwerk van partners uit.

2. Je stelt aanbevelingen voor i.v.m. de thema’s.

 • Je stelt aanbevelingen voor en werkt ze uit, in nauwe samenwerking met de andere diensten van Unia.
 • Je ondersteunt aanbevelingen die binnen de externe organen, waarvan Unia deel uitmaakt, worden uitgewerkt.
 • Je denkt strategieën uit om ervoor te zorgen dat er in het beleid rekening wordt gehouden met de aanbevelingen en standpunten van Unia.
 • Je volgt de impact van de aanbevelingen van Unia op het terrein op.
 • Je werkt samen met andere diensten en referentiepersonen binnen Unia bij het opstellen van aanbevelingen.

3. Je informeert de collega’s die rond dezelfde materies werken.

4. Je zetelt in de externe organen rond de thema’s waarrond je werkt (bvb: Onderwijs: VLOR  en de Commissie Leerlingenrechten, Media: de Raad voor de journalistiek)

PROFIEL

DIPLOMA

Master/licentiaat of gelijkwaardig door ervaring.

VEREISTEN

 • Je hebt een ervaring van minstens 3 jaar in een soortgelijke functie.
 • Je hebt een goede kennis van diversiteit, gelijke kansen en de bestrijding van discriminatie.
 • Je kent goed het institutionele landschap en de actoren in Vlaanderen m.b.t. diversiteit, gelijke kansen en discriminatie.
 • Je kent de nationale antidiscriminatieregelgeving en het deontologisch kader.
 • Je hebt ervaring met netwerking.
 • Je kan zowel autonoom als in team werken.
 • Je bent communicatief vaardig (zowel mondeling als schriftelijk); je kan gemakkelijk in het openbaar spreken.
 • Je bent assertief.
 • Je bezit uitstekende redactionele vaardigheden.
 • Je kan je werk goed organiseren en inplannen.
 • Je gebruikt de courante softwaretoepassingen vlot.
 • Je beheerst het Nederlands perfect en hebt een zeer goede operationele kennis van het Frans (kennis van Engels en/of Duits en/of gebarentalen is een extra troef).

CONTRACT

 • Contract onbepaalde duur – voltijds  (38u/week)
 • Loon: volgens klasse 7 (barema’s Unia). Ter indicatie: de bruto maandwedde bij een tewerkstelling van 100% (barema’s april 2017) bedraagt voor 0 jaar anciënniteit: € 2887 - 5 jaar anciënniteit: € 3266 - 10 jaar anciënniteit: € 3641 - 15 jaar anciënniteit: € 4020 - 20 jaar anciënniteit: € 4310  - 25 jaar anciënniteit (= het maximum): € 4485; nuttige ervaring wordt gevaloriseerd als anciënniteit;
 • Nuttige ervaring wordt gevaloriseerd als anciënniteit
 • Vakantiegeld à 92% maandloon, eindejaarspremie (systeem federale openbare sector)
 • Maaltijdcheques
 • Pensioenplan
 • Volledige terugbetaling vervoerskosten woon-werk met openbaar vervoer

HOE JE KANDIDATUUR INDIENEN?

Het indienen van je kandidatuur kan uitsluitend via het invullen van het standaard formulier op deze pagina,  en moet ons bereiken uiterlijk op 06/07/2017 (17u).

 • bij voorkeur per mail naar vacature@unia.be;
 • per post naar: Unia, dienst Personeel, t.a.v. Sophie Lambert; Koningsstraat 138, 1000 Brussel.

Vermeld bij het indienen van je kandidatuur de volgende referentie: 'Bepol VL 2017 06 NL'

Voor meer informatie

 • Over het arbeidscontract en de -voorwaarden: Sophie Lambert  Personeelsdienst – sophie.lambert@unia.be – tel. 02/212 31 13.
 • Over de inhoud van de functie: Michel Vanderkam, diensthoofd beleid & samenleving – michel.vanderkam@unia.be – tel. 02/212.30.64

Procedure & timing

 • 06/07/2017 - uiterste datum kandidaturen
 • Selectie op basis van het formulier. De selectiecommissie bestudeert alle kandidaturen. Enkel de kandidaten die het best beantwoorden aan de vereisten voor de functie zullen uitgenodigd worden voor de test(en).
 • Schriftelijke test– selectie
 • Mondelinge test : eerste week september
 • Indiensttreding vanaf 11/09/2017 (te bespreken)