Pour une commune égalité (2011)

'Pour une commune égalité' is een brochure die zich richt naar gemeentepersoneel en OCMW's in Brussel en het Waals Gewest. De brochure wil de lokale actoren begeleiden in de promotie van gelijke kansen en de strijd tegen elke vorm van uitsluiting. 

Pour une commune égalité (2011)

Deze brochure is enkel in het Frans en Duits beschikbaar.

Downloads