Met een handicap naar de school van je keuze

12 juli 2013
Actiedomein: Onderwijs
Discriminatiegrond: Handicap
Categorie: Brochures

Leerlingen met een handicap hebben op school recht op redelijke aanpassingen. Een redelijke aanpassing is een maatregel die het effect van de beperking neutraliseert waarmee een persoon met een handicap te maken krijgt in een onaangepaste (school)omgeving.

Het Centrum ontvangt geregeld meldingen van leerlingen en ouders die problemen hebben om op school redelijke aanpassingen te verkrijgen. De praktijk leert ons dat veel leerkrachten en schooldirecties nog niet vertrouwd zijn met de wettelijke verplichting tot het voorzien van redelijke aanpassingen.

Met deze brochure willen we leerlingen, ouders, leerkrachten en schooldirecties meer vertrouwd maken met het begrip 'redelijke aanpassingen'.

Hieronder kunt u de versie in Vlaamse Gebarentaal van de brochure 'Met een handicap naar de school van je keuze' bekijken. Onderaan deze pagina vindt u de pdf- en Word-versie van de brochure, en een easy-to-readversie.