Internet

Een videoclip trekt de gruwel van de Shoah in het belachelijke; op een discussieforum stelt iemand voor om moslims te deporteren; in een reeks leugenachtige mails worden homo-ouders aangevallen; een Facebook-pagina roept op tot geweld tegenover een specifieke gemeenschap - enzovoort.

Het begrip 'cyberhate' verwijst naar uitingen van haat op het internet tegenover mensen op grond van hun origine, seksuele geaardheid, geloofsovertuiging, handicap enzovoort.

Wat doet Unia?

Unia is voorstander van een zeer ruime vrijheid van meningsuiting, die in een democratie onontbeerlijk is. Kritische, ook choquerende en kwetsende meningen moeten geuit kunnen worden. Maar die vrijheid is niet absoluut. De antidiscriminatiewetgeving verbiedt boodschappen die aanzetten tot haat, geweld en discriminatie, omdat ze onze democratie in gevaar brengen en de betrokkenen schade toebrengen. Ook negationisme is bij wet verboden.

Unia bestrijdt cyberhate op grond van alle discriminatiegronden waarvoor het bevoegd is. Dat doen we door:

Gediscrimineerd of getuige van discriminatie?

Meld het!

Blijf op de hoogte

Wil je de activiteiten van Unia volgen? Dat kan op verschillende manieren:

Volg ons op Facebook en Twitter